دکتر علی پایدار اردکانی

متخصص جراح عمومی ومتخصص عمومی

دکتر علی پایدار اردکانی http://drdr.ir/doctor/11490/دکتر-علی-پایدار-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11490/دکتر-علی-پایدار-اردکانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد- آزاد شهر -حدفاصل فلکه سوم تا چهارم - بعد از بلوار بهارستان - بعد از کوچه نبوت
اطلاعات مطب دکتر علی پایدار اردکانی

آدرس مطب دکتر علی پایدار اردکانی

یزد - یزد- آزاد شهر -حدفاصل فلکه سوم تا چهارم - بعد از بلوار بهارستان - بعد از کوچه نبوت
تلفن مرکز
03537216660
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط