دکتر مهدی ابدی

عمومی

دکتر مهدی ابدی http://drdr.ir/doctor/11495/دکتر-مهدی-ابدی/ http://drdr.ir/doctor/11495/دکتر-مهدی-ابدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار آزادگان جنب داروخانه فانی
اطلاعات مطب دکتر مهدی ابدی

آدرس مطب دکتر مهدی ابدی

یزد - یزد - بلوار آزادگان جنب داروخانه فانی
تلفن مرکز
03537224763
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط