دکتر مینا آقا بابایی بابکی

عمومی عمومی

دکتر مینا آقا بابایی بابکی http://drdr.ir/doctor/11498/دکتر-مینا-آقا-بابایی-بابکی/ http://drdr.ir/doctor/11498/دکتر-مینا-آقا-بابایی-بابکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار 17 شهریور - خیابان ایمان پلاک 347
اطلاعات مطب دکتر مینا آقا بابایی بابکی

آدرس مطب دکتر مینا آقا بابایی بابکی

یزد - یزد - بلوار 17 شهریور - خیابان ایمان پلاک 347
تلفن مرکز
03537240438
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط