دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

روماتولوژی

دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی http://drdr.ir/doctor/11507/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11507/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی/ 41987 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی-11507.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی-11507.jpg 03531735230
یزد یزد بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - بعد از ساختمان پزشکان رازی - جنب آزمایشگاه بوعلی

بیوگرافی دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

سایر مراکز درمانی

 

بیمارستان شهید صدوقی

اطلاعات مطب دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

آدرس مطب دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

یزد - بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - بعد از ساختمان پزشکان رازی - جنب آزمایشگاه بوعلی
تلفن نوبت دهی
03531735230
تلفن مرکز
03537251190-03537262268
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
توصیه های پزشک

زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با تأخیر انجام شود.

پزشکان مرتبط