دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی http://drdr.ir/doctor/11507/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11507/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی/ 41987 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی-11507.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-سلیمانی-صالح-آبادی-11507.jpg 03531735230
یزد یزد بلوار طالقانی، کوچه مجاهد، بعد از ساختمان پزشکان رازی، جنب آزمایشگاه بوعلی

بیوگرافی دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

سایر مراکز درمانی

 

بیمارستان شهید صدوقی

اطلاعات مطب دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

آدرس مطب دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

یزد - بلوار طالقانی، کوچه مجاهد، بعد از ساختمان پزشکان رازی، جنب آزمایشگاه بوعلی
تلفن مرکز
03537251190-03537262268
آدرس روی نقشه
توصیه های پزشک

زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با تأخیر انجام شود.

پزشکان مرتبط