دکتر سید جعفر مرتضوی نطنزی

عمومی عمومی

دکتر سید جعفر مرتضوی نطنزی http://drdr.ir/doctor/11508/دکتر-سید-جعفر-مرتضوی-نطنزی/ http://drdr.ir/doctor/11508/دکتر-سید-جعفر-مرتضوی-نطنزی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار 17 شهریور - خیابان چاه جهانفر - خیابان شهید حسن خلیل بیگی - پلاک 16
اطلاعات مطب دکتر سید جعفر مرتضوی نطنزی

آدرس مطب دکتر سید جعفر مرتضوی نطنزی

یزد - بلوار 17 شهریور - خیابان چاه جهانفر - خیابان شهید حسن خلیل بیگی - پلاک 16
تلفن مرکز
03537251245
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط