دکتر منیره شمس الدین خرمی

دکتر منیره شمس الدین خرمی

متخصص کودکان

دکتر منیره شمس الدین خرمی http://drdr.ir/doctor/11509/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی/ http://drdr.ir/doctor/11509/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی-11509.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی-11509.JPG 0
یزد یزد بلوار طالقانی ، کوچه مجاهد، مجتمع پزشکی رازی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر منیره شمس الدین خرمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر منیره شمس الدین خرمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر منیره شمس الدین خرمی

یزد - بلوار طالقانی ، کوچه مجاهد، مجتمع پزشکی رازی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)