دکتر احمد زینلی قطرم

دکتر احمد زینلی قطرم

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر احمد زینلی قطرم http://drdr.ir/doctor/11511/دکتر-احمد-زینلی-قطرم/ http://drdr.ir/doctor/11511/دکتر-احمد-زینلی-قطرم/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-زینلی-قطرم-11511.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-زینلی-قطرم-11511.jpg 0
یزد یزد بلوار طالقانی - ابتدای بلوار - کوچه مجاهد - روبروی ساختمان پزشکان حکیم طبقه پایین
اطلاعات مطب دکتر احمد زینلی قطرم

آدرس مطب دکتر احمد زینلی قطرم

یزد - بلوار طالقانی - ابتدای بلوار - کوچه مجاهد - روبروی ساختمان پزشکان حکیم طبقه پایین
تلفن مرکز
03537252505
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط