دکتر اکبر اخوان تفتی

عمومی عمومی

دکتر اکبر اخوان تفتی http://drdr.ir/doctor/11515/دکتر-اکبر-اخوان-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11515/دکتر-اکبر-اخوان-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران میدان ونك - خیابان گاندی - خیابان بیستم - روبروی درب فانفار - پلاک ۲۲ - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر اکبر اخوان تفتی

آدرس مطب دکتر اکبر اخوان تفتی

تهران - میدان ونك - خیابان گاندی - خیابان بیستم - روبروی درب فانفار - پلاک ۲۲ - طبقه سوم
تلفن مرکز
021۸۸۸۸۸۹۶۲
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط