دکتر رؤیا ایمانی

دکتر رؤیا ایمانی

چشم

دکتر رؤیا ایمانی http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg 03531735403 0
خراسان شمالی خراسان شمالی خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر رؤیا ایمانی

آدرس مطب دکتر رؤیا ایمانی

بجنورد - خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
تلفن نوبت دهی
03531735403
تلفن مرکز
0584234343
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط