دکتر رؤیا ایمانی

دکتر رؤیا ایمانی

متخصص چشم

دکتر رؤیا ایمانی http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg 03531735403 0
خراسان شمالی خراسان شمالی خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر رؤیا ایمانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رؤیا ایمانی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رؤیا ایمانی

بجنورد - خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
تلفن مرکز
0584XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط