دکتر رؤیا ایمانی

دکتر رؤیا ایمانی

متخصص چشم

دکتر رؤیا ایمانی http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/doctor/11518/دکتر-رؤیا-ایمانی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رؤیا-ایمانی-11518.jpg 03531735403 0
خراسان شمالی خراسان شمالی خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر رؤیا ایمانی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رؤیا ایمانی

بجنورد - خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
تلفن مرکز
0584234343
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط