دکتر اعظم بابائی زاده اشکذری

عمومی عمومی

دکتر اعظم بابائی زاده اشکذری http://drdr.ir/doctor/11519/دکتر-اعظم-بابائی-زاده-اشکذری/ http://drdr.ir/doctor/11519/دکتر-اعظم-بابائی-زاده-اشکذری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار باهنر - کوچه سهل بن عقیل
اطلاعات مطب دکتر اعظم بابائی زاده اشکذری

آدرس مطب دکتر اعظم بابائی زاده اشکذری

یزد - بلوار باهنر - کوچه سهل بن عقیل
تلفن مرکز
03537255812
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط