دکتر محمد علی کافی

عمومی عمومی

دکتر محمد علی کافی http://drdr.ir/doctor/11523/دکتر-محمد-علی-کافی/ http://drdr.ir/doctor/11523/دکتر-محمد-علی-کافی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار نواب صفوی - درمانگاه سینا
اطلاعات مطب دکتر محمد علی کافی

آدرس مطب دکتر محمد علی کافی

یزد - یزد - بلوار نواب صفوی - درمانگاه سینا
تلفن مرکز
03538222901
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط