دکتر علیرضا محقق

متخصص عمومی

دکتر علیرضا محقق http://drdr.ir/doctor/11525/دکتر-علیرضا-محقق/ http://drdr.ir/doctor/11525/دکتر-علیرضا-محقق/ 42623 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538223530 0
یزد یزد بلوار شهید دشتی - چهار راه امیرامومنین - خیابان مسجدامیرالمومنین
اطلاعات مطب دکتر علیرضا محقق
35 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علیرضا محقق

یزد - بلوار شهید دشتی - چهار راه امیرامومنین - خیابان مسجدامیرالمومنین
تلفن مرکز
03538223530
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط