دکتر صفا دشتی زاد

عمومی عمومی

دکتر صفا دشتی زاد http://drdr.ir/doctor/11526/دکتر-صفا-دشتی-زاد/ http://drdr.ir/doctor/11526/دکتر-صفا-دشتی-زاد/ 71541 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان شريعتى - قبل از ميدان قدس - روبروى پمپ بنزين أسدى - كوچه الوند
اطلاعات مطب دکتر صفا دشتی زاد

آدرس مطب دکتر صفا دشتی زاد

تهران - خیابان شريعتى - قبل از ميدان قدس - روبروى پمپ بنزين أسدى - كوچه الوند
تلفن مرکز
02126768015
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط