دکتر صفا دشتی زاد

عمومی عمومی

دکتر صفا دشتی زاد http://drdr.ir/doctor/11526/دکتر-صفا-دشتی-زاد/ http://drdr.ir/doctor/11526/دکتر-صفا-دشتی-زاد/ 71541 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان شريعتى - قبل از ميدان قدس - روبروى پمپ بنزين أسدى - كوچه الوند
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر صفا دشتی زاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر صفا دشتی زاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر صفا دشتی زاد

تهران - خیابان شريعتى - قبل از ميدان قدس - روبروى پمپ بنزين أسدى - كوچه الوند
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه