دکتر لاله برجیان یزدی

عمومی عمومی

دکتر لاله برجیان یزدی http://drdr.ir/doctor/11531/دکتر-لاله-برجیان-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11531/دکتر-لاله-برجیان-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان اطلسی - بلوار شهیدان اشرف - بلوار امامت - انتهای کوچه امامت 5
اطلاعات مطب دکتر لاله برجیان یزدی

آدرس مطب دکتر لاله برجیان یزدی

یزد - میدان اطلسی - بلوار شهیدان اشرف - بلوار امامت - انتهای کوچه امامت 5
تلفن مرکز
03538228492
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط