دکتر حمیدرضا فلاح نژاد تفتی

عمومی عمومی

دکتر حمیدرضا فلاح نژاد تفتی http://drdr.ir/doctor/11536/دکتر-حمیدرضا-فلاح-نژاد-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11536/دکتر-حمیدرضا-فلاح-نژاد-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد نعیم آباد - جنب بانک صادرات
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا فلاح نژاد تفتی

آدرس مطب دکتر حمیدرضا فلاح نژاد تفتی

یزد - نعیم آباد - جنب بانک صادرات
تلفن مرکز
03538243766
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط