دکتر شکوفه صوابیه

متخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر شکوفه صوابیه http://drdr.ir/doctor/11537/دکتر-شکوفه-صوابیه/ http://drdr.ir/doctor/11537/دکتر-شکوفه-صوابیه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه - ملاصدرا - فرعی ششم - پلاک 11
اطلاعات مطب دکتر شکوفه صوابیه

آدرس مطب دکتر شکوفه صوابیه

یزد - صفائیه - ملاصدرا - فرعی ششم - پلاک 11
تلفن مرکز
03538246280
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط