دکتر شاهین مرآت

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر شاهین مرآت http://drdr.ir/doctor/11546/دکتر-شاهین-مرآت/ http://drdr.ir/doctor/11546/دکتر-شاهین-مرآت/ 33078 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران قائم مقام فراهانی - کوچه ۲۴ - پلاک ۴۸ - واحد ۱۲
اطلاعات مطب دکتر شاهین مرآت

آدرس مطب دکتر شاهین مرآت

تهران - قائم مقام فراهانی - کوچه ۲۴ - پلاک ۴۸ - واحد ۱۲
تلفن مرکز
021۸۸۳۲۶۴۱۲
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط