دکتر شاهین مرآت

گوارش و کبد

دکتر شاهین مرآت http://drdr.ir/doctor/11546/دکتر-شاهین-مرآت/ http://drdr.ir/doctor/11546/دکتر-شاهین-مرآت/ 33078 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران قائم مقام فراهانی - کوچه ۲۴ - پلاک ۴۸ - واحد ۱۲
اطلاعات مطب دکتر شاهین مرآت

آدرس مطب دکتر شاهین مرآت

تهران - قائم مقام فراهانی - کوچه ۲۴ - پلاک ۴۸ - واحد ۱۲
تلفن مرکز
021۸۸۳۲۶۴۱۲
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط