دکتر غلامرضا سلیمی منشادی

عمومی

دکتر غلامرضا سلیمی منشادی http://drdr.ir/doctor/11570/دکتر-غلامرضا-سلیمی-منشادی/ http://drdr.ir/doctor/11570/دکتر-غلامرضا-سلیمی-منشادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه - جنب هنگ ژاندارمری - کوچه یاس - پلاک 78
اطلاعات مطب دکتر غلامرضا سلیمی منشادی

آدرس مطب دکتر غلامرضا سلیمی منشادی

یزد - صفائیه - جنب هنگ ژاندارمری - کوچه یاس - پلاک 78
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط