دکتر منصور رحیمی فرد

ریه

دکتر منصور رحیمی فرد http://drdr.ir/doctor/11574/دکتر-منصور-رحیمی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/11574/دکتر-منصور-رحیمی-فرد/ ۸۵۸۵ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان
اطلاعات مطب دکتر منصور رحیمی فرد

آدرس مطب دکتر منصور رحیمی فرد

تهران - سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان
تلفن مرکز
۰۲۱۲۳۰۲۱۰۰۲
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط