دکتر فرشاد انتصاری

عمومی عمومی

دکتر فرشاد انتصاری http://drdr.ir/doctor/11584/دکتر-فرشاد-انتصاری/ http://drdr.ir/doctor/11584/دکتر-فرشاد-انتصاری/ ۱۸۹۶۴ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران بلوار کشاورز - جنب بیمارستان ساسان - کوچه رویان ساختمان پزشکی 99 - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر فرشاد انتصاری

آدرس مطب دکتر فرشاد انتصاری

تهران - بلوار کشاورز - جنب بیمارستان ساسان - کوچه رویان ساختمان پزشکی 99 - طبقه اول
تلفن مرکز
02188954818
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط