دکتر فاطمه آریا

عمومی

دکتر فاطمه آریا http://drdr.ir/doctor/11585/دکتر-فاطمه-آریا/ http://drdr.ir/doctor/11585/دکتر-فاطمه-آریا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
فارس فارس خیابان ادبیات - خیابان گلستان - نزدیک داروخانه گلستان - ساختمان فاخته
اطلاعات مطب دکتر فاطمه آریا

آدرس مطب دکتر فاطمه آریا

شیراز - خیابان ادبیات - خیابان گلستان - نزدیک داروخانه گلستان - ساختمان فاخته
تلفن مرکز
0711۳۷۳۱۱۴۹۳
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط