دکتر مهدی بهزادی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر مهدی بهزادی http://drdr.ir/doctor/11596/دکتر-مهدی-بهزادی/ http://drdr.ir/doctor/11596/دکتر-مهدی-بهزادی/ 92363 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی، بعد از کوچه حنا، روبه روی ساختمان بیمه ایران
اطلاعات مطب دکتر مهدی بهزادی

آدرس مطب دکتر مهدی بهزادی

یزد - بلوار طالقانی، بعد از کوچه حنا، روبه روی ساختمان بیمه ایران
تلفن مرکز
03536234939-03536275740
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط