دکتر سید حسین پاکزاد مقدم

عمومی

دکتر سید حسین پاکزاد مقدم http://drdr.ir/doctor/11602/دکتر-سید-حسین-پاکزاد-مقدم/ http://drdr.ir/doctor/11602/دکتر-سید-حسین-پاکزاد-مقدم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536622177 0
یزد یزد بلوار طالقانی - بن بست 21
اطلاعات مطب دکتر سید حسین پاکزاد مقدم

آدرس مطب دکتر سید حسین پاکزاد مقدم

یزد - بلوار طالقانی - بن بست 21
تلفن نوبت دهی
03536622177
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط