دکتر سید حسین پاکزاد مقدم

عمومی عمومی

دکتر سید حسین پاکزاد مقدم http://drdr.ir/doctor/11602/دکتر-سید-حسین-پاکزاد-مقدم/ http://drdr.ir/doctor/11602/دکتر-سید-حسین-پاکزاد-مقدم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536622177 0
یزد یزد بلوار طالقانی - بن بست 21
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سید حسین پاکزاد مقدم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید حسین پاکزاد مقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید حسین پاکزاد مقدم

یزد - بلوار طالقانی - بن بست 21