دکتر هایده جوادزاده شهشهانی

متخصص عمومی

دکتر هایده جوادزاده شهشهانی http://drdr.ir/doctor/11608/دکتر-هایده-جوادزاده-شهشهانی/ http://drdr.ir/doctor/11608/دکتر-هایده-جوادزاده-شهشهانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - سازمان انتقال خون
اطلاعات مطب دکتر هایده جوادزاده شهشهانی

آدرس مطب دکتر هایده جوادزاده شهشهانی

یزد - یزد - سازمان انتقال خون
پزشکان مرتبط