دکتر فهیمه  چاوش زاده تفتی

دکتر فهیمه چاوش زاده تفتی

عمومی عمومی

دکتر فهیمه چاوش زاده تفتی http://drdr.ir/doctor/11609/دکتر-فهیمه-چاوش-زاده-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11609/دکتر-فهیمه-چاوش-زاده-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-فهیمه-چاوش-زاده-تفتی-11609.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-فهیمه-چاوش-زاده-تفتی-11609.JPG 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه چاوش زاده تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه چاوش زاده تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب