دکتر خلیل کملاخ

متخصص عمومی

دکتر خلیل کملاخ http://drdr.ir/doctor/11620/دکتر-خلیل-کملاخ/ http://drdr.ir/doctor/11620/دکتر-خلیل-کملاخ/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
اطلاعات مطب دکتر خلیل کملاخ

آدرس مطب دکتر خلیل کملاخ

تهران - مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط