دکتر الهام اکبری

متخصص عمومی

دکتر الهام اکبری http://drdr.ir/doctor/11621/دکتر-الهام-اکبری/ http://drdr.ir/doctor/11621/دکتر-الهام-اکبری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان دولت ، تقاطع بلوار کاوه ، ساختمان پزشکان کاوه ، طبقه 2 ، ورودی 2
اطلاعات مطب دکتر الهام اکبری

آدرس مطب دکتر الهام اکبری

تهران - خیابان دولت ، تقاطع بلوار کاوه ، ساختمان پزشکان کاوه ، طبقه 2 ، ورودی 2
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط