دکتر مجید دهقانی محمدآبادی

عمومی عمومی

دکتر مجید دهقانی محمدآبادی http://drdr.ir/doctor/11640/دکتر-مجید-دهقانی-محمدآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11640/دکتر-مجید-دهقانی-محمدآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید دهقانی محمدآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید دهقانی محمدآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب