دکتر حکیمه زعیمیان بافقی

عمومی عمومی

دکتر حکیمه زعیمیان بافقی http://drdr.ir/doctor/11658/دکتر-حکیمه-زعیمیان-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/11658/دکتر-حکیمه-زعیمیان-بافقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03542271665 0
یزد یزد بافق-فلکه امامزاده عبدالله - روبروی پارکینگ
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حکیمه زعیمیان بافقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حکیمه زعیمیان بافقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حکیمه زعیمیان بافقی

بافق - بافق-فلکه امامزاده عبدالله - روبروی پارکینگ