دکتر علی سلمان روغنی

متخصص عمومی

دکتر علی سلمان روغنی http://drdr.ir/doctor/11664/دکتر-علی-سلمان-روغنی/ http://drdr.ir/doctor/11664/دکتر-علی-سلمان-روغنی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03577280944 0
یزد یزد خیابان امام خمینی- طبقه فوقانی آزمایشگاه میبدشفا
اطلاعات مطب دکتر علی سلمان روغنی

آدرس مطب دکتر علی سلمان روغنی

میبد - خیابان امام خمینی- طبقه فوقانی آزمایشگاه میبدشفا
پزشکان مرتبط