دکتر فخرالسادات شاهزاده فاضلی

متخصص عمومی

دکتر فخرالسادات شاهزاده فاضلی http://drdr.ir/doctor/11669/دکتر-فخرالسادات-شاهزاده-فاضلی/ http://drdr.ir/doctor/11669/دکتر-فخرالسادات-شاهزاده-فاضلی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536226262 0
یزد یزد ابندای جاده تفت- موسسه الزهرا
اطلاعات مطب دکتر فخرالسادات شاهزاده فاضلی

آدرس مطب دکتر فخرالسادات شاهزاده فاضلی

یزد - ابندای جاده تفت- موسسه الزهرا
پزشکان مرتبط