دکتر محمد علی صادقی پورمیبدی

عمومی عمومی

دکتر محمد علی صادقی پورمیبدی http://drdr.ir/doctor/11677/دکتر-محمد-علی-صادقی-پورمیبدی/ http://drdr.ir/doctor/11677/دکتر-محمد-علی-صادقی-پورمیبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میبد- خیابان امام-سه راه مهرجرد-پلاک 2
اطلاعات مطب دکتر محمد علی صادقی پورمیبدی

آدرس مطب دکتر محمد علی صادقی پورمیبدی

میبد - میبد- خیابان امام-سه راه مهرجرد-پلاک 2
پزشکان مرتبط