دکتر الهه صالحی

متخصص عمومی

دکتر الهه صالحی http://drdr.ir/doctor/11680/دکتر-الهه-صالحی/ http://drdr.ir/doctor/11680/دکتر-الهه-صالحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05138475658 0
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمد اباد - نبش پرستار ۱/۸- ساختمان نیکان طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر الهه صالحی

آدرس مطب دکتر الهه صالحی

مشهد - خیابان احمد اباد - نبش پرستار ۱/۸- ساختمان نیکان طبقه سوم
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط