دکتر محمود صباغی نژاد مهرجردی

عمومی

دکتر محمود صباغی نژاد مهرجردی http://drdr.ir/doctor/11682/دکتر-محمود-صباغی-نژاد-مهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/11682/دکتر-محمود-صباغی-نژاد-مهرجردی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمود-صباغی-نژاد-مهرجردی-11682.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمود-صباغی-نژاد-مهرجردی-11682.jpg 0
یزد یزد خیابان شهید رجایی، پلاک ۴۱۰، حاشیه خیابان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمود صباغی نژاد مهرجردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمود صباغی نژاد مهرجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمود صباغی نژاد مهرجردی

میبد - خیابان شهید رجایی، پلاک ۴۱۰، حاشیه خیابان
تلفن مرکز
۰۳۵۳XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)