دکتر فرناز صحیحی

عمومی

دکتر فرناز صحیحی http://drdr.ir/doctor/11683/دکتر-فرناز-صحیحی/ http://drdr.ir/doctor/11683/دکتر-فرناز-صحیحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02537713511 0
قم قم ابتدای خیابان نوزدهم دی - بیمارستان کامکار عرب نیا
اطلاعات مطب دکتر فرناز صحیحی

آدرس مطب دکتر فرناز صحیحی

قم - ابتدای خیابان نوزدهم دی - بیمارستان کامکار عرب نیا
تلفن نوبت دهی
02537713511
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط