دکتر محسن طالعی اردکانی

عمومی

دکتر محسن طالعی اردکانی http://drdr.ir/doctor/11685/دکتر-محسن-طالعی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11685/دکتر-محسن-طالعی-اردکانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03527227233 0
یزد یزد خیابان صدراباد-جنب نمایشگاه مبل بهجتی
اطلاعات مطب دکتر محسن طالعی اردکانی

آدرس مطب دکتر محسن طالعی اردکانی

اردکان - خیابان صدراباد-جنب نمایشگاه مبل بهجتی
تلفن نوبت دهی
03527227233
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط