دکتر محسن طالعی اردکانی

عمومی عمومی

دکتر محسن طالعی اردکانی http://drdr.ir/doctor/11685/دکتر-محسن-طالعی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11685/دکتر-محسن-طالعی-اردکانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03527227233 0
یزد یزد خیابان صدراباد-جنب نمایشگاه مبل بهجتی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محسن طالعی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محسن طالعی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محسن طالعی اردکانی

اردکان - خیابان صدراباد-جنب نمایشگاه مبل بهجتی