دکتر آرش طاهری اعظم

متخصص عمومی

دکتر آرش طاهری اعظم http://drdr.ir/doctor/11686/دکتر-آرش-طاهری-اعظم/ http://drdr.ir/doctor/11686/دکتر-آرش-طاهری-اعظم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 04137233284 0
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی چهارراه ملل متحد خیابان مفتح -خیابان شهیدان لیلابی - روبروی مسجد انبار سردار-پلاک۲۰
اطلاعات مطب دکتر آرش طاهری اعظم

آدرس مطب دکتر آرش طاهری اعظم

تبریز - چهارراه ملل متحد خیابان مفتح -خیابان شهیدان لیلابی - روبروی مسجد انبار سردار-پلاک۲۰
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط