دکتر سعیده طباطبائی

عمومی عمومی

دکتر سعیده طباطبائی http://drdr.ir/doctor/11687/دکتر-سعیده-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/11687/دکتر-سعیده-طباطبائی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537252310 0
یزد یزد بلوار طالقانی، کوچه شهید هدایتی، مجتمع پزشکی پاستور
اطلاعات مطب دکتر سعیده طباطبائی

آدرس مطب دکتر سعیده طباطبائی

یزد - بلوار طالقانی، کوچه شهید هدایتی، مجتمع پزشکی پاستور
پزشکان مرتبط