دکتر حمیدرضا عباسی

متخصص عمومی

دکتر حمیدرضا عباسی http://drdr.ir/doctor/11694/دکتر-حمیدرضا-عباسی/ http://drdr.ir/doctor/11694/دکتر-حمیدرضا-عباسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 07136364001 0
فارس فارس خیابان شهید چمران - جنب بیمارستان شهید چمران
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا عباسی

آدرس مطب دکتر حمیدرضا عباسی

شیراز - خیابان شهید چمران - جنب بیمارستان شهید چمران
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط