دکتر حمیدرضا عباسی

عمومی

دکتر حمیدرضا عباسی http://drdr.ir/doctor/11694/دکتر-حمیدرضا-عباسی/ http://drdr.ir/doctor/11694/دکتر-حمیدرضا-عباسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 07136364001 0
فارس فارس خیابان شهید چمران - جنب بیمارستان شهید چمران
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا عباسی

آدرس مطب دکتر حمیدرضا عباسی

شیراز - خیابان شهید چمران - جنب بیمارستان شهید چمران
تلفن نوبت دهی
07136364001
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط