دکتر افخم الدین قائمی پور

متخصص عمومی

دکتر افخم الدین قائمی پور http://drdr.ir/doctor/11702/دکتر-افخم-الدین-قائمی-پور/ http://drdr.ir/doctor/11702/دکتر-افخم-الدین-قائمی-پور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02177817040 0
تهران تهران دماوند - بین خیابان بخت آزاد و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
اطلاعات مطب دکتر افخم الدین قائمی پور

آدرس مطب دکتر افخم الدین قائمی پور

تهران - دماوند - بین خیابان بخت آزاد و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط