دکتر کامیار درویش

متخصص عمومی

دکتر کامیار درویش http://drdr.ir/doctor/11705/دکتر-کامیار-درویش/ http://drdr.ir/doctor/11705/دکتر-کامیار-درویش/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02177562553 0
تهران تهران نامجو (گرگان) - ایستگاه کاشی ها - ساختمان پزشکان ۹۴۸ - طبقه اول
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر کامیار درویش ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کامیار درویش
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کامیار درویش

تهران - نامجو (گرگان) - ایستگاه کاشی ها - ساختمان پزشکان ۹۴۸ - طبقه اول
آدرس روی نقشه