دکتر نجمه مجدزاده

عمومی عمومی
دکتر نجمه مجدزاده http://drdr.ir/doctor/11716/دکتر-نجمه-مجدزاده/ http://drdr.ir/doctor/11716/دکتر-نجمه-مجدزاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر نجمه مجدزاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نجمه مجدزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط