دکتر طیبه محمدی نیا

عمومی عمومی

دکتر طیبه محمدی نیا http://drdr.ir/doctor/11718/دکتر-طیبه-محمدی-نیا/ http://drdr.ir/doctor/11718/دکتر-طیبه-محمدی-نیا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر طیبه محمدی نیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر طیبه محمدی نیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب