دکتر منصور مقیمی

عمومی عمومی

دکتر منصور مقیمی http://drdr.ir/doctor/11724/دکتر-منصور-مقیمی/ http://drdr.ir/doctor/11724/دکتر-منصور-مقیمی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر منصور مقیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر منصور مقیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب