دکتر امید منتظری

عمومی عمومی
دکتر امید منتظری http://drdr.ir/doctor/11731/دکتر-امید-منتظری/ http://drdr.ir/doctor/11731/دکتر-امید-منتظری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر امید منتظری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر امید منتظری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط