دکتر سید جلال منتظری فر

عمومی عمومی

دکتر سید جلال منتظری فر http://drdr.ir/doctor/11732/دکتر-سید-جلال-منتظری-فر/ http://drdr.ir/doctor/11732/دکتر-سید-جلال-منتظری-فر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سید جلال منتظری فر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید جلال منتظری فر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب