دکتر محمد نادی سخویدی

متخصص روانپزشکی

دکتر محمد نادی سخویدی http://drdr.ir/doctor/11740/دکتر-محمد-نادی-سخویدی/ http://drdr.ir/doctor/11740/دکتر-محمد-نادی-سخویدی/ 96361 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی ، کلینیک خاتم النبیا
اطلاعات مطب دکتر محمد نادی سخویدی
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد نادی سخویدی

یزد - بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی ، کلینیک خاتم النبیا
تلفن مرکز
03537266866
پزشکان مرتبط