دکتر سیده گیتی یزدان پرست

عمومی

دکتر سیده گیتی یزدان پرست http://drdr.ir/doctor/11757/دکتر-سیده-گیتی-یزدان-پرست/ http://drdr.ir/doctor/11757/دکتر-سیده-گیتی-یزدان-پرست/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03517248581 0
یزد یزد بلوار شهید صدوقی - روبروی کوچه چاه قبله - جنب بانک صادرات
اطلاعات مطب دکتر سیده گیتی یزدان پرست

آدرس مطب دکتر سیده گیتی یزدان پرست

یزد - بلوار شهید صدوقی - روبروی کوچه چاه قبله - جنب بانک صادرات
تلفن نوبت دهی
03517248581
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط