دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی

عمومی

دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/11759/دکتر-فریبرز-آیتی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11759/دکتر-فریبرز-آیتی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03572615059 0
یزد یزد بلوارطالقانی- بیمارستان خاتم الانبیا
اطلاعات مطب دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی

آدرس مطب دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی

یزد - بلوارطالقانی- بیمارستان خاتم الانبیا
تلفن نوبت دهی
03572615059
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط