دکتر گل رسته خلاصه زاده

دکتر گل رسته خلاصه زاده

عمومی

دکتر گل رسته خلاصه زاده http://drdr.ir/doctor/11764/دکتر-گل-رسته-خلاصه-زاده/ http://drdr.ir/doctor/11764/دکتر-گل-رسته-خلاصه-زاده/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-گل-رسته-خلاصه-زاده-11764.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-گل-رسته-خلاصه-زاده-11764.jpg 03526232003 0
یزد یزد بزرگراه یزد-تفت، روبروی بلوار فلسطین، مرکز جامع روانپزشکی
اطلاعات مطب دکتر گل رسته خلاصه زاده

آدرس مطب دکتر گل رسته خلاصه زاده

تفت - بزرگراه یزد-تفت، روبروی بلوار فلسطین، مرکز جامع روانپزشکی
تلفن نوبت دهی
03526232003
تلفن مرکز
03537280495
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط